» Ogólne warunki handlowe

O regulaminie
Regulamin staraliśmy się napisać możliwie zrozumiałym językiem. Jeśli jednak byłoby cos niejasnego proszę dzwonić. Generalnie nasz regulamin handlowy można by podsumować tak, że w każdych okolicznościach staramy się wyjść naprzeciw Wam, klientom: 

Postanowienia podstawowe
Niniejszy regulamin określa wzajemny stosunek handlowy, warunki, zasady, prawa i obowiązki pomiędzy Tobą, naszym ukochanym klientem (dalej „klient”), a nami, firmą Innen. (dalej „operator”), która prowadzi sklep internetowy pod adresem www.jamon.pl.

Operator i adres e-sklepu
Sklep internetowy znajduje się pod adresem www.jamon.pl Operatorem jest:
Innen
z siedzibą firmy:
Malawskiego 3, 02-641 Warszawa
Polska
REGON: 140 300 720
NIP:953 241 6102

Akceptacja niniejszych warunków
Klient składając wiążące zamówienie akceptuje niniejsze warunki handlowe.

ZAMÓWIENIE TOWARU (I TZW. ZAWARCIE UMOWY)

Wiążące zamówienie
Zamówienie można złożyć pod adresem www.jamon.pl w sklepie internetowym, jak również w wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub telefonicznie pod numerem kontaktowym. Zamówienie jest wiążące, jeśli klient wypełni wszystkie dane wymagane do doręczenia towaru.

Po złożeniu zamówienia w systemie zamówień, o którym klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail, zamówienie uważane jest za zawartą umowę kupna-sprzedaż i zarazem za wiążące zamówienie.

Czas realizacji zamówień
Zamówienia operator realizuje od poniedziałku do piątku w czasie od 9:00 do 17:00. Jeśli klient złoży zamówienie poza tym czasem, operator postara się zrealizować je jak najszybciej, jednak maksymalnie w następny dzień roboczy we wskazanych godzinach.

Transport
Operator zastrzega sobie prawo do zaoferowania wybranych przez siebie sposobów transportu. Aktualne sposoby transportu wraz z terminami dostawy są zawsze do wglądu w dziale "Wszystko o zakupie na www.jamon.pl". Towar doręczany jest na dowolny ważny adres na terenie Polski. W przypadku adresu firmowego należy podać również nazwę firmy.

Cena
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny. Obowiązujące ceny są zawsze podane na www.jamon.pl Cena obowiązująca dla zamówienia to cena obowiązująca w chwili jego realizacji. Zmiany cen po zamówieniu towaru nie mają już wpływu na cenę złożonego zamówienia.

Ceny na www.jamon.pl podane są z VAT.
Ceny transportu są podane w dziale "Wszystko o zakupie na www.jamon.pl" 

Sposoby i ceny metod płatniczych.  
Operator pozwala klientowi wybrać z metod wskazanych w dziale Wszystko o zakupie na www.jamon.pl. W przypadku przelewu bankowego po złożeniu zamówienia klientowi wysyłana jest faktura zaliczkowa. Podczas przelewu klient jest proszony o wpisanie numeru zamówienia. Gdy tylko środki zostaną zaksięgowane na koncie operatora, klient  zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a towar następnie wysłany. Faktura jest pakowana z towarem.

Termin dostawy
Normalny czas dostawy to 2 dni robocze od przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania środków na koncie. Cały towar przedstawiony na ww.jamon.pl jest na magazynie, jeśli nie jest zaznaczone inaczej.

Jeśli operator nie jest w stanie zapewnić wysyłki do 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia (lub zaksięgowania pieniędzy), ma obowiązek poinformowania klienta, a ten ma prawo odstąpić od zamówienia z prawem do niezwłocznego zwrócenia pieniędzy, jeśli już zapłacił.

Operator niestety nie ma wpływu na dokładny czas doręczenia, co jest po stronie firm przewozowych. Przesyłka może więc zostać doręczona kiedykolwiek w dniu roboczym pomiędzy 9:00 - 18:00. Kierowca ma jednak do dyspozycji numer telefonu klienta i często może z nim ustalić czas przekazania.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZE STRONY KLIENTA

Klient ma prawo do anulowania zamówienia w dowolnym momencie przed wysłaniem towaru bez podania powodu. Anulowanie może zostać dokonane w jakikolwiek sposób kontaktu z nami.

Zgodnie z ustawą klient może zwrócić towar do 14 dni od jego odbioru. Klient musi przestrzegać niniejszych (prostych) zasad::

A: Poinformować o zwrocie operatora.
B: Zwrócić towar nieuszkodzony. W przypadku jamónu nienacięty. Towar musi zostać zapakowany tak, aby nie ulec uszkodzeniu w trakcie transportu.
C: Dostarczyć towar operatorowi na adres Jamón s.r.o., Kostelní 43, Sokolov

Po otrzymaniu zwróconego towaru operator niezwłocznie (najpóźniej do 2 dni po otrzymaniu towaru) ma obowiązek zwrócenia pieniędzy klientowi przelewem na konto.

Odstąpienie od umowy ze strony operatora
Operator może anulować zamówienie, jeśli:

A: nie jest w stanie doręczyć towaru w terminie
B: wyraźnie zmieniła się cena od dostawcy

W przypadku, jeśli klient już zapłacił, pieniądze zostaną mu niezwłocznie zwrócone.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Wszystkie dane klient służą wyłącznie na potrzeby firmy Innen. Dane są zapisane w bazie danych i są jak najlepiej chronione przed nadużyciem. Jeśli klient chce zostać bez podania powodu wykreślony z bazy danych, operator ma obowiązek dokonać tego niezwłocznie.

Dane nie są przekazywane do żadnych innych podmiotów oprócz firm przewozowych, które w przeciwnym wypadku nie byłyby w stanie zapewnić doręczenia przesyłki.

Informacje o klientach przechowywane są zgodnie z obowiązującymi ustawami w Polsce.

GWARANCJA I REKLAMACJA

Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez klienta  po dostawie towar w wyniku niewłaściwego przechowywania.

Regulamin Reklamacji
Dla wszystkich produktów zastosowanie ma ustawowy okres gwarancji 6 miesięcy od dnia sprzedaży. Jeśli termin ważności jest krótszy niż 6 miesięcy, okres gwarancji podlega terminowi ważności.

Nabywca zobowiązany jest do dokonania odpowiedniego przeglądu towaru po jego odbiorze. Następnie może go zwrócić do 14 dni bez podania powodu w trakcie okresu gwarancji, jeśli stwierdzi na towarze jakąkolwiek wadę niespowodowaną złym przechowywaniem. Wadą nie jest pleśń na powierzchni, która często jest naturalnym zjawiskiem towarzyszącym procesu dojrzewania.

W przypadku zidentyfikowania wady, klient w celu rozpatrzenia reklamacji ma obowiązek skontaktować się z operatorem pod danymi kontaktowymi spółki.

Po zatwierdzeniu reklamacji należy odesłać towar na adres: Jamón s.r.o., Kostelní 43, 356 01 Sokolov

Wnioski
Niniejsze warunki obowiązują w brzmieniu opublikowanym na www.jamon.pl w czasie realizacji zamówienia. Wysyłając (realizując) zamówienie klient potwierdza operatorowi, że akceptuje cenę towaru wraz ze wskazanymi w zamówieniu cenami za transport, sposób transportu itp. Zarazem niniejszym potwierdza swoją zgodę na niniejsze warunki handlowe.